Long to belong

Om att höra ihop, stöta bort,

köra solo eller gå vilse.

Om strävan efter tillhörighet.

Och längtan efter sammanhang.


...Finns det en plats som är bara min?

Har du hittat din?

Var går gränsen?

Är det alltid bättre tillsammans?....


Ett rum för dolda erfarenheter,

kropparnas poesi, trevande

försök och djärva språng.


en dans i våra inre och yttre rum
Av: Caroline Andréason, Jonas Fröberg

och konstkollektivet snö

Rumsligt koncept och kostym:

Heidi Saikkonen

Musik och ljudkomposition: Peter Weicht

Medverkande: Caroline Andréason

och Jonas Fröberg

Tekniker/publikvärd: Amanda Nord

Layout: Lovisa Pihl

Producent: Caroline Andréason

Ida Jarlgren

Foto: Johan Karlsson

Tangocoach: Love Nilsson,

World Dance Company


Gäster:

Kalle Cederblad, Sfi - och svensklärare

David Sperling Bolander, Artist.

Hanna Nyberg – Journalist

Khaled Alesmael – Journalist och författare

Johannes Nordholm – Psykolog, chef inom psykiatrin


Tack till:

Hans Brorson

Weddingsquare

konstkollektivet snö har tagit avstamp i begreppet KASAM

(känsla av sammanhang) som skapades av sociologen Aron Antonovsky.

Vi har velat placera KASAM utanför dess vanliga område (skola, vård, omsorg) för att konfrontera oss själva med det konfliktfyllda i att ingå i ett sammanhang.


Vi har inspirerats av Harry Goldsteins improvisationsruta, Gaga-dans och T.S Eliots The Waste land i ett pågående samtal om KASAM.


Med stöd från

Copyright © All Rights Reserved