Long to belong

Long to belong

En dans i våra inre och yttre rum

2018


Om att höra ihop, stöta bort,

köra solo eller gå vilse.

Om strävan efter tillhörighet.

Och längtan efter sammanhang.


...Finns det en plats som är bara min?


Har du hittat din?

Var går gränsen?

Är det alltid bättre tillsammans?....


Ett rum för dolda erfarenheter,

kropparnas poesi, trevande

försök och djärva språng.


Konstkollektivet snö har tagit avstamp i begreppet KASAM (känsla av sammanhang) som skapades av sociologen Aron Antonovsky.Vi har velat placera KASAM utanför dess vanliga område (skola, vård, omsorg) för att konfrontera oss själva med det konfliktfyllda i att ingå i ett sammanhang. Vi har inspirerats av Harry Goldsteins improvisationsruta, Gaga-dans och T.S Eliots The Waste land i ett pågående samtal om KASAM.

Medverkande

Av: Caroline Andréason, Jonas Fröberg och konstkollektivet snö

Rumsligt koncept och kostym: Heidi Saikkonen

Musik och ljudkomposition: Peter Weicht

Medverkande: Caroline Andréason och Jonas Fröberg,

Tekniker/publikvärd: Amanda Nord

Layout: Lovisa Pihl

Producent: Caroline Andréason, Ida Jarlgren

Foto: Johan Karlsson

Tangocoach: Love Nilsson, World Dance CompanyGäster:

Kalle Cederblad, Sfi - och svensklärare, David Sperling Bolander, Artist, Hanna Nyberg – Journalist

Khaled Alesmael – Journalist och författare, Johannes Nordholm – Psykolog, chef inom psykiatrin


Tack till:

Hans Brorson, Weddingsquare

Med stöd från